Suwary S.A. Zakład Bydgoszcz
Siedziba i adres:
85-461 Bydgoszcz
ulica Srebrna 20
tel. (52) 581 77 70, fax (52) 581 77 69
e-mail: office@suwary.com.pl